מאת: ד”ר שרה ברסלרמן

יחסי חמות-חתן

יחסי חמות-חתן יחסי החמות והחתן (הבעל של בתה) הינם יחסים שקיבלו את ביטויים העיקרי דווקא בתחום ההומור. בעוד שבמציאות המשפחתית יחסי החמות וחתנה אינם מוכרים כיחסים בעייתיים במיוחד (שלא כמו יחסי החמות והכלה)- הרי שרוב הבדיחות על חמיות מוצגות על ידי גברים המאחלים לחותנתם עונשים ומיתות שונות ומשונות. החוקרים המעטים …

>> למאמר המלא

קול חמות וקול כלה

“אין לך נישואין שלא מעורבת בהם חותנת, ואין לך חותנת שלא כרוכה מאחוריה בדיחה” (מארק טווין). יחסי חמות-כלה הינם יחסים משפחתיים שבתפיסה העממית נחשבים לבעייתיים מעצם קיומם. הביטוי הפולקלוריסטי של יחסים אלו הודגש בבדיחות רבות דווקא על החותנת (אימה של הכלה), וזאת משום שעד התקופה האחרונה תחום ההומור נשלט על …

>> למאמר המלא